ZX Spectrum > PROGRAMOWANIE

CALL INCHL

<< < (3/3)

ZX Freeq:

--- Cytat: tooloud w 2021.10.12, 18:55:51 ---a teraz na boki niech się rusza :)

--- Koniec cytatu ---

Nie, niech upadnie na bok ;P
A serio, to dzięki za kod i podzielenie się/

sachy:
Fajnie poczytać taki zacny wątek i zobaczyć wersje innych. U mnie tablica, ale ten przykład może być pożyteczny w "małych formach".

Dzięki i pozdro.

appblue:
jest na boki ... niestety widać linię rastra, więc jeszcze do popracowania :)


--- Kod: ---    org 32768

start:
    ; clear screen
    ld  hl, 16384
    ld  de, 16385
    ld  bc, 6143
    ld  (hl), 0
    ldir

    ;; red ink color
    ld   hl, 22528
    ld   de, 22529
    ld   bc, 767
    ld   (hl), %01000010
    ldir

    ;; black border
    xor a
    out(254), a

    call prep_shifted_images

    ld  ix, tab_y
    ld  iy, tab_x
anim:

    ; xor a
    ; out (254), a
    halt
    ; ld a,1
    ; out (254), a


again:
    ld  a, (ix+0)
    cp  255
    jr  nz, next
    ld  ix, tab_y
    jr  again

next:
    inc ix

    ld  b, a
    ld  de, 16384 + 4
move:
    call inc_de
    djnz move

    push de

    ; ld  hl, img_shift
    ; calculate the shift address based on the number in accumulator

againx:
    ld a, (iy+0)
    cp 255
    jr nz, nextx
    ld iy, tab_x
    jr againx
nextx:

    ld hl,  img_shift
    add a,  a           ; * 2
    add a,  a           ; * 4
    add a,  a           ; * 8
    ld  d,  a
    ld  e,  0
    add hl, de
    ld  d, 0
    ld  e, (iy+1)
    inc iy
    inc iy

    ex  de, hl
    pop bc
    add hl, bc
    ex  de, hl

    ld  bc, 2048

loop:
    push de

    ; copy one image line
    rept 16
    ldi                    ; (HL) --byte--> (DE), HL++, DE++, BC--
    endm

    pop de

;   call inc_de
;   converted to inline function from CALL ... RET
    inc d
    ld  a, d
    and 7
    jr nz, .n01
    ld  a, e
    add a,32
    ld  e, a
    jr c, .n01
    ld  a, d
    sub 8
    ld  d, a
.n01:

    ld  a, b
    or  c
    jr  nz, loop

    jp  anim

inc_de:
    inc d
    ld  a, d
    and 7
    ret nz
    ld  a, e
    add a,32
    ld  e, a
    ret c
    ld  a, d
    sub 8
    ld  d, a
    ret

mem: db 0

prep_shifted_images:

; copy first image without shift
    ld  hl, img
    ld  de, img_shift
    ld  bc, 2048
    ldir

    ld  b, 7
    ld  hl, img_shift
    ld  de, img_shift + 2048
.l01:
    push bc

    push de
    push de

    ; copy previous version
    push de
    ld bc, 2048
    ldir
    pop  hl

    ; shift current version
    scf
    ccf
    rept 2048
        rr  (hl)
        inc hl
    endm

    pop hl          ; calculate next image at DE + 2048
    ld  de, 2048
    add hl, de
    ex  de, hl      ; set DE
    pop hl          ; set de to previous DE

    pop bc
    dec b
    ld  a,b
    jp nz, .l01

    ret

tab_x:
        db      0,0
        db      1,0
        db      2,0
        db      3,0
        db      4,0
        db      5,0
        db      6,0
        db      7,0
        db      0,1
        db      1,1
        db      2,1
        db      3,1
        db      4,1
        db      5,1
        db      6,1
        db      7,1
        db      0,2
        db      1,2
        db      2,2
        db      3,2
        db      4,2
        db      5,2
        db      6,2
        db      7,2
        db      0,3
        db      1,3
        db      2,3
        db      3,3
        db      4,3
        db      5,3
        db      6,3
        db      7,3
        db      0,4
        db      1,4
        db      2,4
        db      3,4
        db      4,4
        db      5,4
        db      6,4
        db      7,4
        db      0,5
        db      1,5
        db      2,5
        db      3,5
        db      4,5
        db      5,5
        db      6,5
        db      7,5
        db      0,6
        db      1,6
        db      2,6
        db      3,6
        db      4,6
        db      5,6
        db      6,6
        db      7,6
        db      0,7
        db      1,7
        db      2,7
        db      3,7
        db      4,7
        db      5,7
        db      6,7
        db      7,7
        db      0,8
        db      7,7
        db      6,7
        db      5,7
        db      4,7
        db      3,7
        db      2,7
        db      1,7
        db      0,7
        db      7,6
        db      6,6
        db      5,6
        db      4,6
        db      3,6
        db      2,6
        db      1,6
        db      0,6
        db      7,5
        db      6,5
        db      5,5
        db      4,5
        db      3,5
        db      2,5
        db      1,5
        db      0,5
        db      7,4
        db      6,4
        db      5,4
        db      4,4
        db      3,4
        db      2,4
        db      1,4
        db      0,4
        db      7,3
        db      6,3
        db      5,3
        db      4,3
        db      3,3
        db      2,3
        db      1,3
        db      0,3
        db      7,2
        db      6,2
        db      5,2
        db      4,2
        db      3,2
        db      2,2
        db      1,2
        db      0,2
        db      7,1
        db      6,1
        db      5,1
        db      4,1
        db      3,1
        db      2,1
        db      1,1
        db      0,1
        db      7,0
        db      6,0
        db      5,0
        db      4,0
        db      3,0
        db      2,0
        db      1,0
    db 255,255

tab_y:
    ; generated with following Python snippet:
    ;   > 'db ' + ','.join(map(lambda i:str(15-int(15*abs(math.sin(3.14*i/31)))), range(32)))
    db 15,14,12,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15
    db 255

img:
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $E0, $20, $04, $07, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $20, $04, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $20, $04, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $20, $04, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $20, $04, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $80, $20, $04, $01, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $80, $20, $04, $01, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $80, $20, $04, $01, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $00, $60, $06, $00, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $00, $60, $06, $00, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FE, $00, $60, $06, $00, $7F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FE, $00, $60, $06, $00, $7F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FC, $00, $E0, $07, $00, $3F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $F8, $00, $E0, $07, $00, $1F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $F0, $01, $E0, $07, $80, $0F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $F0, $01, $E0, $07, $80, $0F, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $E0, $01, $E0, $07, $80, $07, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $C0, $03, $E0, $07, $C0, $03, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $80, $07, $E0, $07, $E0, $01, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $00, $07, $E0, $07, $E0, $00, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FC, $00, $0F, $E0, $07, $F0, $00, $3F, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $F8, $00, $1F, $E0, $07, $F8, $00, $1F, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $E0, $00, $1F, $E0, $07, $F8, $00, $07, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $80, $00, $3F, $E0, $07, $FC, $00, $01, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FE, $00, $00, $7F, $E0, $07, $FE, $00, $00, $7F, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F0, $00, $00, $FF, $E0, $07, $FF, $00, $00, $0F, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $01, $FF, $E0, $07, $FF, $80, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $03, $FF, $E0, $07, $FF, $C0, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $07, $FF, $E0, $07, $FF, $E0, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $0F, $FF, $E0, $07, $FF, $F0, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $3F, $FF, $E0, $07, $FF, $FC, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $00, $7F, $FF, $E0, $07, $FF, $FE, $00, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $01, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $80, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $1F, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $F8, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $FF, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $FF, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E7, $FF, $FF, $FF, $E0, $07, $FF, $FF, $FF, $E7, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $F1, $F0, $00, $0F, $8F, $FF, $80, $FF, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $C0, $F0, $00, $0F, $07, $FF, $00, $3F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $C0, $70, $00, $0E, $03, $FE, $00, $1F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $80, $70, $00, $0E, $03, $FC, $00, $0F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $80, $70, $00, $0C, $01, $FC, $00, $07, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $80, $30, $00, $0C, $01, $FC, $00, $03, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $80, $3F, $81, $FC, $01, $FC, $1F, $03, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $00, $3F, $81, $FC, $00, $FC, $1F, $83, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $00, $1F, $81, $F8, $00, $FC, $1F, $83, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $00, $1F, $81, $F8, $00, $FC, $1F, $83, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FE, $04, $1F, $81, $F8, $20, $FC, $1F, $83, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FE, $04, $1F, $81, $F0, $20, $7C, $1F, $03, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FE, $04, $0F, $81, $F0, $20, $7C, $1C, $03, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FE, $0C, $0F, $81, $F0, $30, $7C, $18, $07, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FC, $0E, $0F, $81, $F0, $70, $3C, $10, $0F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FC, $0E, $07, $81, $E0, $70, $3C, $00, $1F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FC, $00, $07, $81, $E0, $00, $3C, $00, $7F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FC, $00, $07, $81, $E0, $00, $1C, $10, $7F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F8, $00, $03, $81, $E0, $00, $1C, $10, $3F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F8, $00, $03, $81, $C0, $00, $1C, $18, $1F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F8, $00, $03, $81, $C0, $00, $1C, $18, $1F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F0, $3F, $83, $81, $C1, $FC, $0C, $1C, $0F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F0, $3F, $81, $81, $81, $FC, $0C, $1E, $0F, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F0, $3F, $81, $81, $81, $FE, $0C, $1E, $07, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $F0, $7F, $C1, $81, $81, $FE, $04, $1F, $03, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $7F, $C0, $81, $83, $FE, $04, $1F, $83, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $7F, $C0, $81, $03, $FF, $04, $1F, $81, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $E0, $FF, $E0, $C3, $07, $FF, $06, $1F, $C1, $07, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $03, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $C0, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
DB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

img_shift: db 0

    end 32768

--- Koniec kodu ---

ZX Freeq:
Na 128k+3 jest już prawie ok, a Pentagon wyrabia się ze wszystkim. ;)

matofesi:
Tak a'propos cytowanej procedurki przypomniało mi się, gdzie czegoś takiego używałem tutaj na forum:

https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=380.msg3932#msg3932

Procedura wyświetlania kursora sterowanego z klawiatury zasadniczo do wykorzystania w BASICowym kodzie - kursor jest rysowany w "nieokreślonym" miejscu i to jest właśnie miejsce dla inchl/next_hl :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej