Autor Wątek: General Sound games in TAP format  (Przeczytany 9411 razy)

Hood

 • *
 • Wiadomości: 8
 • Miejsce pobytu:
  Czech Republic
General Sound games in TAP format
« dnia: 2017.04.13, 00:08:58 »
Witam wszystkich, ponieważ mam General Sound (karta dźwiękowa ze wschodnich autorów do ZX w trybie MODs i próbek niezależnie), naprawiłem i przekazałem kilka gier z TRD do formatu TAP.

Możesz go znaleźć i pobrać go na mojej stronie http://hood.speccy.cz. Jeśli masz jakieś pieniądze, nie wahaj się i kupuj GS. Gry z tak doskonałym dźwiękiem są niesamowite.

I to wszystko ode mnie, po tak długich miesiącach kodowania ZXS. Życie jest tutaj i muszę przekierować moją energię na to .... :)


Hood
Hello all, since I own General Sound (a sound card from eastern authors for ZX playing MODs and samples independently), I repaired and transfered several games from TRD to TAP format.

You can find it and download it on my website. If you have some spare money, do not hesitate and buy GS. The games with such superb sound background are awesome.

And that's all from me now, after such long months of coding for ZXS. Life is here and I have to redirect my energy for it....


Hood

Tygrys

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 4342
 • Miejsce pobytu:
  Warszawa
 • mistrz ceremonii
Odp: General Sound games in TAP format
« Odpowiedź #1 dnia: 2017.04.20, 11:56:22 »
Dzięki za informacje!

Hood

 • *
 • Wiadomości: 8
 • Miejsce pobytu:
  Czech Republic
Odp: General Sound games in TAP format
« Odpowiedź #2 dnia: 2017.05.11, 21:42:01 »
Drodzy chętni gracze gier i generałowie General Sound,

Mimo że miesiąc temu obiecałem, że to ostatni zestaw gier GS znowu przystosowanych do TAP, nie mogłem tego wytrzymać, a ja przebudowałem kilka kolejnych gier GS. Bliższe informacje na mojej stronie internetowej, tutaj umieścić tylko link do pobrania:

http://Http://hood.speccy.cz/dwnld/gs_games_tap.zip

Nowość w opakowaniu:
North Star
Soldier Of Fortune
Freddy Hardest 1
Freddy Hardest 2
Dan Dare 1(istnieje już z innego autora)
Venom Strikes Back
Tetris
Basket


A te pochodzą z ostatniego wydania:
AdAstra
Lee Enfield
Rex 1
Rex 2
Chronos
Nether Earth
Lode Runner


Więc cieszyć się nimi. I muszę dodać, że pracuję nad jedną prawdziwą grą, więc jest dużo tego, na co można oczekiwać. Mam nadzieję, że będę w stanie to skończyć.

Duże dzięki Velesoft za pomoc i porady podczas naprawiania błędów (OUTs, odczyty portów, niewłaściwy wektor IM2).

Hood
Dear eager game players and General Sound supporters,

even though a month ago I promissed it would be the last set of GS games remade to TAP, I could not stand it and I remade several next GS games. Closer info on my website, here I put just the download link:

http://hood.speccy.cz/dwnld/gs_games_tap.zip

new in the pack:
North Star
Soldier Of Fortune
Freddy Hardest 1
Freddy Hardest 2
Dan Dare 1 (exists already from another author)
Venom Strikes Back
Tetris
Basketand these ones are from the last release:
AdAstra
Lee Enfield
Rex 1
Rex 2
Chronos
Nether Earth
Lode Runner


So, enjoy them. And I need to add, that I work on one real smash game, so there is plenty of you can look forward to. Hopefully I will be able to finish it.

Big thanks to Velesoft for his help and advice during bug fixing (OUTs, port readings, wrong IM2 vector).

Hood

Hood

 • *
 • Wiadomości: 8
 • Miejsce pobytu:
  Czech Republic
Odp: General Sound games in TAP format
« Odpowiedź #3 dnia: 2017.05.23, 22:08:31 »
Raz jeszcze witaj mnie wszystkim fanom wspaniałego dźwięku ZXS,

Wysyłam niespodziankę, jak obiecałem niedawno. Ostatni remake TAP ode mnie, gra Elite dla General Sound. Duże podziękowania dla Dimona, autora wersji GS, który przekazuje mi grę w formacie TRD (gra jest dostępna do pobrania w sieci tylko w formacie UDI chronionym, co najprawdopodobniej nie byłby w stanie rozbić). Dziękuję również Velesoftowi, który ustalił wektor IM2, więc gra nie spada na oryginalne ZXS. W mojej witrynie znajduje się więcej informacji na temat wersji TAP, odtworzę kilka innych rzeczy, miejmy nadzieję, że są przydatne. Oprócz innych, można również załadować / zapisać pozycję w grze na TAP, która pierwotnie została włączona tylko do formatu TRD.

Jako drugą niespodziankę wysyłam prostego odtwarzacza próbki GS, który stworzyłem, aby sprawdzić poprawność poprawiania wersji TAP. Jest prostym graczem, ale działa dobrze i można łatwo odtwarzać próbki GS na ZXS.

http://hood.speccy.cz/dwnld/gs_games_tap.zip
http://hood.speccy.cz/dwnld/sgssplayer.zip

I to była ostatnia aktywność ze mną dotycząca GS w najbliższej przyszłości

HoodOnce more hello from me to all fans of superb ZXS sound,

as I promised recently, I am sending the surprise. The last TAP remake from me, Elite game for General Sound. Big thanks go to Dimon, the GS version author, who send me the game in TRD format (the game is downloadable on the net only in UDI protected format, which most probably I would not be able to crack). Thanks go also to Velesoft, who fixed IM2 vector, so the game does not rain on original ZXSs anymore. On my site there are further info about the TAP version, I remade several other things, hopefully useful ones. Besides others, also possibility to load/save in-game position to TAP, which originally was enabled only to TRD format.

As a second surprise I am sending a simple GS sample player which I created to check my TAP remake correctness. It is a simple player but works fine and you can easily play GS samples on ZXS.

http://hood.speccy.cz/dwnld/gs_games_tap.zip
http://hood.speccy.cz/dwnld/sgssplayer.zip

And this has been the last activity from me concernig GS for a nearest future
Hood